Адміністрацыйныя працэдуры

ПЕРАЛІК
даведак і іншых дакументаў, якія прадастаўляюцца грамадзянам пры звароце ў дзяржаўную ўстанову адукацыі

  "Першамайская сярэдняя школа Слуцкага раёна"

 

- Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам установы адукацыі

- Даведка з месца працы

- Выпіска (копіі) з працоўнай кніжкі

- Даведка аб месцы працы і займаемай пасадзе

- Даведка аб перыядзе працы

- Даведка аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў

- Выдача дублікатаў:дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні


ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі ўстановамі адукацыі па заявах грамадзян

(У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 г. № 200)

 

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйна й працэдуры

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйн ай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйна й працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Адказныя

1

2

3

4

5

6

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Дырэктар

Корбут Т.Л.

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Дырэктар

Корбут Т.Л.

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Дырэктар

Корбут Т.Л.

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў.

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Дырэктар

Корбут Т.Л.

6.1.1. Выдача дубліката дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

заяву з указаннем прычын страты дакумента або прывядзенне яго ў непрыдатнасць

0,1 базавай велічыні – за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

Дырэктар

Корбут Т.Л.

 

пашпарт ці іншы дакумент, які пацвярджае асобу

 

0,2 базавай велічыні – за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

 

дакумент, які прыйшоў у нягоднасць - у выпадку, калі дакумент прыйшоў у нягоднасць

 

1 базавая велічыня - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства)

 

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

бясплатна - дублікат дадатку да дакумента аб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні

6.3. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (з указаннем неабходных звестак, якія мае ўстанова адукацыі,арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць)

заяву

бясплатна

у дзень звароту

з 1 верасня або з даты падачы заявы (у выпадку падачы заявы пасля 1 верасня) па 31 жніўня – для навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, спецыяльную адукацыю

 

6 месяцаў - для іншых навучэнцаў

Дырэктар

Корбут Т.Л.

 

У час адсутнасці дырэктара выкананнем адміністрацыйных працэдур: №2.1.; 2.2.; 2.З.; 2.25. займаецца сакратар  Анцыповіч Аксана Валер’еўна тэл.(801795) 92-8-74.

У час адсутнасці дырэктара  выкананнем адміністрацыйных працэдур: №6.1.1.; 6.1.3.; 6.З. займаецца намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці Сугака Валянціна Станіславаўна тэл.(801795) 92-8-74.