Бацькоўскія ўніверсітэты

План правядзення "Бацькоўскіх універсітэтаў"

на 2023/2024 навучальны год

СУБОТА РАЗАМ З БАЦЬКАМІ

 

Дата

Тэма

Адказныя

30.09.2023

Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні і развіцці дзіця (форум)

Шэлег Н.І.

28.10.2023

Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе. Фарміраванне здаровага ладу жыцця навучэнцаў малодшых класаў. Асноўныя правілы здароўя: рацыянальнае харчаванне, рухальная актыўнасць, станоўчыя эмоцыі. Роля сям’і ў фізічным выхаванні.

Шашок Т.У.

25.11.2023

Уздзеянне сям’і на эмацыянальны стан дзіця. Сямейная благанадзейнасць і неблаганадзейнасць. Фактары, прычыны, індыкатары, сямейнай неблаганадзейнасці. Псіхічнае здароўе дзіця

 

Гурыновіч І.П.

23.12.2023

Меры пакарання і заахвочвання ў сучаснай сям’і. Пытанні дысцыпліны ў сям’і з падлеткам. Чаму не працуюць прывычныя метады. Як стаці дзіцяці сябрам без страты бацькоўскага аўтарытэту

 

Анцыповіч А.В.

27.01.2024

Бяспека падлеткаў у сетцы Інэрнет. Віртальная рэальнасць: магчымасці і небяспека. Асноўныя правілы медыябяспекі бацькоў і падлеткаў

 

Саротнік Ж.С.

24.02.2024

Як павысіць вучэбную матывацыю падлеткаў. Адносіны падлеткаў да вучобы. Страта цікавасці да навучання. Шляхі фарміравання вучэбнай матывацыі.

 

Шымчэнка В.В.

23.03.2024

Роля бацькоў ў выхаванні дзіця. Цяжкасці старэйшага пераходнага ўзросту. Школьныя канфлікты. Як папярэдзіць ужыванне падлеткамі псіхаактыўных рэчываў.

Шапавал В.А.

27.04.2024

Як дапамагчы старшакласніку ў прафесійным самавызначэнні. Прафесійныя схільнасці і здольнасці. Фактары, якія ўздзейнічаюць на выбар старшакласнікаў.

Сыцько Т.Я.

25.05.2023

Адносіны паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі: праблемы палавога выхавання. Як захаваць рэпрадуктыўнае здароўе?

Шакун Т.І.

 

 

 

 “Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе. Фарміраванне здаровага ладу жыцця малодшых школьнікаў”

28.10.2023

У рамках рэспубліканскага праекта “Бацькоўскія ўніверсітэты” 28 кастрысніка прайшло чарговае мерапрыемства з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў на тэму “Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе. Фарміраванне здаровага ладу жыцця малодшых школьнікаў”. Прысутным была даведзена інфармацыя аб тым, як захаваць псіхічнае і фізічнае здароўе дзяцей падчас вучэбнага працэсу. Пасля абмеркавання пытання бацькі запісалі парады настаўніка па забеспячэнні ЗЛЖ навучэнцаў.

свернуть

Занятак па тэме "Роля сям'і ў фарміраванні рэпрадуктыўнага здароўя юнакоў і дзяўчат"

22.04.2023

Адбыўся занятак па тэме "Роля сям'і ў фарміраванні рэпрадуктыўнага здароўя юнакоў і дзяўчат", падчас якога прысутным была даведзена інфармацыя аб тым, як дапамагчы падлеткам усвядоміць будучыя бацькоўскія функцыі і выпрацаваць адказнасць за ўласнае здароўе. Законныя прадстаўнікі непаўналетніх атрымалі парады для абмеркавання з дзецьмі пытанняў псіхасексуальных адносін.

свернуть

Пытанне папярэджання суіцыдальных паводзін у дзяцей і падлеткаў

25.03.2023

Падчас бацькоўскага ўніверсітэта актыўна абмяркоўвалася пытанне папярэджання суіцыдальных паводзін у дзяцей і падлеткаў. Увага бацькоў была звернута на асноўныя прыкметы суіцыдальных намераў, на фактары рызыкі, якія прыводзяць да самагубстваў.

свернуть

Мерапрыемства з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў на тэму "Ваша дзіця вырасла"

25.02.2023

У рамках рэспубліканскага праекта "Бацькоўскія ўніверсітэты" прайшло чарговае мерапрыемства з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў на тэму "Ваша дзіця вырасла" , пад час якой класны кіраўнік 5 кл. Саротнік Ж.С. агучыла інфармацыю пра фізічнае, псіхічнае і сацыяльнае развіццё пяцікласнікаў. Пасля прагляду прэзентацыі "Дарослыя і дзеці" адбылося абмеркаванне праблем зносін падлеткаў з аднагодкамі і дарослымі. Напрыканцы гутаркі законным прадстаўнікам былі дадзены рэкамендацыі па ўзаемадзеянні са сваімі дзецьмі.

свернуть

"Камп'ютар дома: карысць ці шкода?"

24.12.2022

У рамках рэспубліканскага праекта "Бацькоўскі ўніверсітэт" 24 снежня прайшлі заняткі для бацькоў навучэнцаў пачатковых класаў, тэма якіх "Камп'ютар дома: карысць ці шкода?" Настаўнік разам з бацькамі шукалі адказ на гэтае пытанне. На занятках былі акрэслены плюсы і мінусы выкарыстання камп' ютара, прайшло анкетаванне па тэме "Маё дзіця і камп'ютар". А яшчэ бацькі атрымалі памяткі, у якіх расказваецца аб тым, што трэба рабіць для таго, каб захаваць здароўе дзіцяці падчас працы за камп'ютар ам.

свернуть

ПОЛОЖЕНИЕ о родительском университете

  1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании инструктивно-методического письма Министерства образования Республики Беларусь «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году» и определяет условия, порядок организации, направления деятельности, структуру родительского университета.

1.2. Родительский университет создан для развития взаимопонимания, сотрудничества семьи и школы.

1.3.Родительский университет осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями Министерства образования Республики Беларусь и настоящим Положением.

1.4. Создание родительского университета не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида учреждения образования, в его Уставе не фиксируется.

1.5.Работу  родительского университета организует директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагог-психолог, педагог социальный привлекая ресурсы (кадровые и информационные) района.

1.6.Общую координацию деятельности родительского университета осуществляет  заместитель директора по воспитательной работе, либо в случае его отсутствия директор учреждения образования.

  1. Цели, задачи и направления деятельности Центра, ступени реализации и формы проведения занятий

2.1. Целью создания родительского университета является:

создание условий способствующих психологическому просвещению родителей, ознакомлению с информацией по различным вопросам воспитания посредствам реализации республиканского проекта «Родительский университет».

2.2. Задачи:

построить систему непрерывного психолого-педагогического диалога с семьей о проблемах развития, обучения и воспитания личности ребенка;

организовать эффективное сотрудничество с родителями (законными представителями);

повысить мотивацию родителей учиться ответственному родительству, содействовать развитию навыков родительского самообразования, ключевых компетенций родителей;

повысить социально-педагогическую, психологическую, правовую культуру родителей;

пропагандировать позитивный образов семьи, отца, матери, родного дома, формирование чувства Родины через изучение истории своего рода, родного края, своей страны;

содействовать воспитанию истинных граждан своей страны, настоящих тружеников, ответственных членов семьи;

формировать ценностно-смысловые основы родительства;

актуализировать чувства ответственности за выполнение родительских функций;

формировать и развивать психолого-педагогические компетенции родителей в области семейного воспитания(формировать знания о семейной психологии, детско-родительских отношениях, возрастных особенностях детей, формировать гармоничные семейные отношения, навыки конструктивного взаимодействия с детьми и др.), содействовать развитию навыков самообразования родителей;

обеспечивать целенаправленную работу по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, снижению риска конфликтных ситуаций и кризисных состояний, возникновению затруднений в семейном воспитании, оказывать своевременную психолого-педагогическую и информационную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

2.3. Основные направления деятельности родительского университета

-  организация психолого-педагогического просвещения родителей по различным аспектам семейного воспитания:

-  правовое: о возможностях, правах и обязанностях в осуществлении образовательных потребностей семьи;

-   психолого-педагогическое: о методах и формах воспитания, обучения ребенка;

-    гражданское: о путях развития образования, школы.

- консультирование родителей по юридическим, психолого-педагогическим и другим проблемам;

-  научно-методическое обеспечение формирования психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития детей с учетом социокультурных традиций, современных проблем и особенностей развития общества;

-   расширение воспитательного и творческого потенциала родителей и семьи в целом;

-  организация и осуществление выставочной деятельности по пропаганде эффективных технологий воспитания;

-    построение системы распространения эффективного педагогического опыта;

-    трансляция деятельности родительского университета на сайте учреждения;

-    взаимодействие с другими родительскими университетами.

2.4. Три ступени в реализации родительского университета

I ступень – «Мой ребенок – младший школьник» - для родителей учащихся I-IV классов учреждений общего среднего образования,

II ступень «Мой ребенок – подросток» - для родителей учащихся V-IX классов учреждений общего среднего образования,

III ступень «Мой ребенок – старшеклассник» - для родителей учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования.

2.5. Формы проведения занятий

традиционные (лекции, беседы, конференции, круглые столы, дискуссии, семинары-практикумы, мастер-классы, психологические тренинги, индивидуальные беседы и консультации, опросы родителей по различной тематике, обмен опытом работы и т.д.);

дистанционные (вебинары, форумы, on-line консультации, размещение информации по актуальным вопросам семейного воспитания на сайте школы, работа на горячей линии учреждения образования, участие в создании рекламных буклетов, листовок, оформление стендов, анкетирование родителей, привлечение родителей к участию в тематических выставках и других мероприятиях).

  1. Условия, порядок создания и управление родительским университетом

3.1. Условия создания родительского университета:

создается  на основании  приказа директора школы и настоящего Положения;

координирует деятельность родительского университета заместитель директора по воспитательной работе, в случае его отсутствия директор учреждения образования;

реализуется в каждом классе с законными представителями учащихся;

за реализацию родительского университета в каждом классе отвечает классный руководитель;

занятия проводятся один раз в четверть;

родительский университет может реализовываться в очной и в дистанционной форме, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации только в дистанционной форме;

на школьном интернет – сайте создается раздел (подраздел) «Родительский университет»;

поочерёдно один из параллели классный руководитель назначается ответственным за размещение тематической информации в рамках родительского университета на официальном интернет -сайте школы в подразделе «Родительский университет ;

3.2. Координатор родительского университета:

-  несёт ответственность за эффективность деятельности родительского университета;

-  координирует деятельность родительского университета;

- осуществляет взаимодействие с классными руководителями, социальными педагогами, педагогами-психологами;

- подписывает все документы, касающиеся деятельности родительского университета, в пределах своей компетенции;

-   ведёт в установленном порядке делопроизводство, при необходимости составляет отчётную документацию и представляет по запросу соответствующих государственных органов сведения о реализации мероприятий родительского университета;

-  в целях реализации поставленных задач родительский университет взаимодействует с заинтересованными лицами, организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение общего среднего образования.

3.4. Родительский университет реализуется на основании подготовленной программы учёными Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, либо самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития.

3.5. Деятельность родительского университета осуществляется в соответствии с данным Положением и планом работы родительского университета.

3.6. В конце учебного года координатор может предоставить педагогическому коллективу, учебно-методическим формированиям информацию об эффективности, результативности реализации мероприятий плана родительского университета.

3.7.Основанием для начала и прекращения деятельности родительского университета являются методические рекомендации Министерства образования Республики Беларусь об организации социальной, воспитательной и идеологической работе, либо иной нормативный, правовой документ Министерства образования Республики Беларусь.

  1. Структура родительского университета.

4.1.Структуру родительского университета определяет и утверждает директор учреждения образования.

4.2.Родительский университет может использовать в работе следующие помещения, необходимые для обеспечения его деятельности –  учебные кабинеты, компьютерные классы, методические кабинеты, библиотеки и др.

4.3.Классные руководители организовывают мероприятия родительского университета в рамках часов организационно-воспитательной работы.

  1. Документация

-   Положение о родительском университете;

-   план работы на учебный год;

- методические материалы, проекты, разработки, фотоотчеты и другие материалы, создаваемые в рамках работы родительского университета (размещаются на сайте учреждения образования, хранятся в электронном варианте).

  1. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и (или) дополнения в установленном законодательством порядке.

свернуть