Індывідуальнае навучанне

Арганізацыя індывідуальнага навучання

13.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

13.05

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Беларуская літаратура

Праверка навыку чытання

 

 

 

 

10.00-10.45

Беларуская мова

Словы – назвы дзеянняў прадметаў

Пр. 155, 156

Пр. 158

Пр. 159,

правіла с. 90

 

11.00-11.45

Матэматыка

Узаемасувязь множання і дзялення

№ 1,2, с. 108

№ 4,5, с. 109

№ 7, с.109

 

4 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

В.Жуковіч. “Хараство сусвету”, П.Клімук.

“На касмічным караблі”

С.101 – 103

 

Верш “Хараство сусвету”, выразна чытаць

 

10.00-10.45

Беларуская мова

Кантрольны слоўнікавы дыктант

Канчаткі дзеясловаў 1-ай асобы, множнага ліку І і ІІ спражэння

Пр.149, 151, 154, с. 90-92,пр.159 (вусна), пр. 150, 158

Пр. 161

 

11.00-11.45

Матэматыка

Дзяленне мнагазначнага ліку на двухзначны лік

Урок 119, с. 106

Заданне № 1,2, 4, 6, 3, 7

№ 8, 9 (4пр.),

с. 107

 

7 клас

10.00-10.45

Беларуская мова

Правапіс часціц. Часціцы не, ні і іх адрозненне

§ 45 - 46

Пр. 328, 337

§ 45 – 46, пр. 340

14.05

11.00-11.45

Біялогія

 

§ 46

 

 

 

12.00-12.45

 

Інфарматыка

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса

 

 

 

 

13.0– 13.45

Матэматыка

Спосабы рашэння сістэмы лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі

§ 24

№ 4.68 – 4.71

№ 4.115, 4.116 (а,в), 4.117 (а)

15.05

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання

12.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

12.05

 

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Руская  літаратура

П.Варанько «Лучше нет родного края»; И.Соколов-Микитов «Над болотом»

С. 102 читать выразительно

С. 103 – 104, отвечать на вопросы

С. 103 – 104, пересказ

 

10.00-10.45

Матэматыка

Кампаненты дзеяння дзялення

№ 1,2, 4, с.106

№ 5,6, 7, с.107

№ 9, с. 107

 

11.00-11.45

Руская мова

Контрольная работа. Правописание безударных гласных в корне слова

 

 

 

 

4 клас

9.00-9.45

Руская літаратура

 

 

 

 

 

10.00-10.45

Руская мова

 

 

 

 

 

11.00-11.45

Нямецкая мова

Пакупка абутку пэўнага колеру і памеры

С. 98 - 100

Пр.6(а,в, с, d, e), 

с. 99, пр. 7(а), с.100

 

Пр. 7 (с) (пісьмова), с. 101, пр. 8, с.101 “Canst du das schon machen”? адказаць на пытанні вусна

 14.05

12.00-12.45

Матэматыка

 

 

 

 

 

7 клас

9.00-9.45

Нямецкая мова

Попыт і прапанова

С.235 - 237

Пр. 2а,в, с. 235, пр. 3а (пісьмова),

с. 235, пр. 3 в,с, с. 235 – 236, пр. 4 а, с.236

Пр. 4в, с. 237

14.05

10.00-10.45

Матэматыка

Пабудова бісектрысы вугла. Дзяленне адрэзка папалам

§ 29

№ 263, 264, 265 а, ключавая задача 1

№ 265 (б)

14.05

11.00-11.45

Геаграфія

Геаграфічнае становішча Еўразіі. Геаграфічныя даследаванні і адкрыцці. Тактанічная будова. Рэльеф. Размяшчэнне карысных выкапняў

§ 28, пыт. 1 – 5, с. 208,

§ 29, пыт. 1 – 5, с. 215

§ 28, пыт. 1 – 5, с. 208, § 29, пыт. 1 – 5, с. 215

§ 28, пыт. 1 – 5, с. 208, § 29, пыт. 1 – 5, с. 215, адказаць на пытанні пісьмова

19.05

12.00-12.45

Руская мова

Союз как часть речи. Разряды союзов по назначению

§ 57

Упр. 447 -449

Упр. 450, (абзацы 1, 2)

до 15.05

13.00-13.45

Руская літаратура

А.де Сент-Экзюпери. “Маленький принц”

 

С. 187 - 233

С. 187 - 233

С.226, отрывок наизусть от слов “Потом он уснул” и до 25 главы

19.05

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання

11.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

11.05

 

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

 

2 клас

 

9.00-9.45

Беларуская

літаратура

М.Пазнякоў “Родная мова”. Абагульненне ведаў па раздзеле “З любоўю да роднага краю”

С. 111, чытаць выразна

С. 112 – 113, адказваць на пытанні

С. 114 – 115, адказваць на пытанні

да 13.05

10.00-10.45

Матэматыка

Дзяленне

№ 1,2,4, 6 с.104 - 105

 

№ 7, с. 105

да 12.05

11.00-11.45

Беларуская мова

Словы – назвы прымет прадметаў

Пр. 138,141

Пр. 145

 

Пр. 148, прав., с. 181

да 13.05

 

4 клас

9.00-9.45

Беларуская мова

Навучальны падрабязны пераказ

Пр. 134, 135 с.80-81

Пісьмова пр.135 с.81(заданне Рм) 

 

Пр.135

(даслаць для праверкі)

 

10.00-10.45

Матэматыка

Множанне мнагазначных лікаў на трохзначны лік

Урок 111, заданне ў рамцы с.90

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 3,5,7 с.90-91

(даслаць для праверкі)

Заданні № 9,10 (4 прыклады) с.91 (даслаць для праверкі)

 

7 клас

9.00-9.45

Біялогія

 

 

 

 

 

10.00-10.45

Матэматыка

Сістэма лінейных ўраўнекнняў з дзвюма зменнымі

§ 23

№ 4.62 – 4.65

§ 23, № 4.74, 4.76, 4.77, 4.83

 да 12.05

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Адукацыя, навука і грамадска-палітычная думка

§ 23, с. 153-157

 

§ 23, заданне 3, с. 157

да 15.05

12.00-12.45

 

Фізіка

Ціск. Абагульненне па тэме “Ціск”

 

 

 

да 13.05

13.00-13.45

Беларуская літаратура

У.Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

С. 181 – 190

Прачытаць,

с. 181 – 190

Адказаць на пытанні с.187, 190, заданне 5, с.187 прадаставіць пісьмова

да 18.05

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання

08.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

08.05

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

 

2 клас

 

9.00-9.45

Матэматыка

Табліца множання ліку 2 на адназначныя лікі

№ 1,2,4,5, с. 98 - 99

№ 6,7,8,

с. 98 - 99

 

 

10.00-10.45

Чалавек і свет

Ахова жывёл

С. 110 - 111

С. 112 - 113

С. 112 – 114, адказваць на пытанні

 

11.00 -11.45

Руская мова

Правописание безударных гласных в корне слова

Упр. 3, вариант 1,2, упр.4 вариант 2

 

Упр. 5 вариант 1

 

4 клас

9.00-9.45

Руская літаратура

И.Акимушкин. “Батискаф”

 

И.Акимушкин. “Батискаф” с.115-119

 

Самостоятельно прочитать И.Акимушкин. “Батискаф” с.115-119, ответить на вопросы с.119-120

 

Письменно (составить вопросы к исследователю, который погружался в морские глубины на батискафе)

09.05.2020 до 17.00

10.00-10.45

Матэматыка

Дзяленне трохзначнага ліку на двухзначны лік

Урокі 115, заданне ў рамцы с.72

Самастойная работа (заданні дашлю заўтра).

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 4  с.98-99 (даслаць для праверкі)

Заданні № 8 с.99 (даслаць для праверкі)

09.05.2020 до 17.00

11.00-11.45

Нямецкая мова

Пакупка адзення ў магазіне

С. 95 – 97

лексіка с.103

Пр.3(а,в,с),

с. 95,

пр. 4(а, в),

  с. 96,

пр. 5( а, в), с.96 - 97

 Пр. 5с,

 ( пісьмова),

с. 97

12.05

12.00-12.45

Руская мова

Однородные члены предложения.

Чистописание : прописать слово семечки.

Правило на с.97,

упр.150 (устно)

 

Самостоятельная работа по теме “Глагол”(дошлю завтра). Упр. 153 (даслаць для праверкі)

Упр. 154 (даслаць для праверкі)

09.05.2020 до 17.00

13.00- 13.45

Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь

Тут мінуўшчына з сучаснасцю сышліся

С.122 – 127

Самастойнае чытанне с.122-127, адказ на пытанні 1-3  с.127

Заданне 4 с.127 (пісьмова)(даслаць для праверкі)

08.05.2020 до 17.00

 

7 клас

9.00-9.45

Руская мова

Употребление предлогов в речи

§ 55, 56

Упр.432,435, 442

С. 246 – 247, упр. 446

12.05

10.00-10.45

Матэматыка

Лінейнае  ўраўненне  з дзвюма зменнымі і яго графік

§ 22

№ 4.34 – 4.44

§ 22, № 4.49, 4.51, 4.58

11.05

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў палове ХVІІІст.

§ 22, с. 147 - 153

С. 152 - 153, заданне 1 - 5

Заданне 4, с. 53

11.05 да 14.00

12.00-12.45

 

Нямецкая мова

Пакупкі

С. 233 – 235, лексіка, с. 270 - 271

Пр. 1 (в,с) с.234,

пр. 2( а,в) (пісьмова)

 с.234 - 235

 

Пр. 3а (пісьмова),

с.235

12.05

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання

07.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

07.05

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас 

9.00-9.45

Руская літаратура

Ю. Яковлев. «С чего начинается Родина»,

Г.Ладонщиков «Родная земля»

С.98

(отвечать на вопросы)

С. 99-100 (отвечать на вопросы)

С.101 (читать выразительно)

 

10.00-10.45

Руская мова

Правописание безударных гласных в корне слова

Упр. 2

(1,2 вариант)

Упр.4,

(1 вариант),

5 (1 вариант)

( в viber)

Упр.2,

(3 вариант)

( в viber)

 

4 клас

9.00-9.45

Нямецкая мова

Колер, памер і кошт прадметаў адзення

С.93-96

Пр.1с, с.93

Лексіка с.103 “Якое адзенне”,

пр. 2а, с.94 (чыт. перакладаць),

пр.3в

(пісьмова), с.94 - 95

пр. 3а, с, с.95

 

Пр. 4а (чытаць),

4 в (пісьмова), с.96

08.05

10.00-10.45

Руская мова

Повторение. Повествовательное, вопросительное, побудительное предложение. Восклицательное предложение. Главные и второстепенные члены предложения

Чистописание щенок.

Упр.145 с.93

Упр. 146-148 с.94-95

Упр. 149 (даслаць для праверкі)

07.05 .2020 да 16.00

7 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

С. 172 - 181

Прачытаць, с. 172 – 181, запісаць тэрміны нарыс, этнаграфія ў сшытак

С. 172 – 181, заданне 7, с. 181 (пісьмова прадаставіць)

11.05

10.00-10.45

Беларуская мова

Праверачная работа па тэме “Злучнік”.Часціца, як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні часціц.

§ 43,44

Выканаць тэст па тэме “Злучнік”

(1 варыянт), пр. 316, 320

§ 43,44, пр. 326

да 13.05

11.00-11.45

Нямецкая мова

Падарожжа па Беларусі

С. 229 - 231

Пр. 7 а, в, с, d, с. 230, пр. 1, 2, с. 231

Пр. 3 (пісьмова), с. 231

08.05

12.00-12.45

 

Хімія

Хімічныя ўласцівасці вады. Паняцце пра асновы і дзеянне шчолачаў на індыкатары

§ 26

§ 26, заданні 1 - 5

§ 26, № 6,7 (пісьмова)

14.05

13.00-13.45

Матэматыка

Лінейнае ўраўненне з дзвюма зменнымі і яго графік

§21

№ 4.4 – 4.12, 4.16, 4.17

№ 4.19, 4.20, 4.23, 4.33

08.05

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання

06.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

06.05

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Беларуская літаратура

Н.Галіноўская “На плошчы Перамогі”, А.Кобельт-Філімонава “Кропелька”

С. 106 – 107, чытаць выразна

С. 108 – 109, адказваць на пытанні

С. 108 – 109, пераказ

11.05

10.00-10.45

Беларуская мова

Кантрольная работа

 

 

 

 

11.00-11.45

Матэматыка

Прыёмы множання

№ 1,2,4,5, с. 96

№ 7,10, с. 97

№ 9, с.97

08.05

4 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

М.Чарняўскі. “Клятва Марата Казея”, П.Броўка “А хіба ёсць што забываюць?”

М.Чарняўскі. “Клятва Марата Казея”, П.Броўка “А хіба ёсць што забываюць?”

М.Чарняўскі. “Клятва Марата Казея”, П.Броўка “А хіба ёсць што забываюць?”, адказаць на пытанні

П.Броўка “А хіба ёсць што забываюць?”, выразна чытаць

06.05 да 17.00

10.00-10.45

Беларуская мова

Першае і другое спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў першай асобы адзіночнага ліку.

Пр. 138 (табліца), завяжы вузялок с. 83 - 84

Пр.137, 139 - 140

Пр. 142

06.05 да 17.00

11.00-11.45

Матэматыка

Парадак дзеянняў у лікавых выразах, якія ўтрымліваюць некалькі пар дужак

Урок 113, заданне ў рамцы с. 94

Заданне № 1,2, 4, 8, 6, с. 94 - 95

№ 9, 10, с. 95

06.05 да 17.00

7 клас

9.00-9.45

Фізіка

Патэнцыяльная энергія. Разлік патэнцыяльнай энергіі.

§ 40 - 41

 

§40 – 41 (лаканічны канспект)

11.05

10.00-10.45

Беларуская мова

Падпарадкавальныя злучнікі і іх ужыванне

§ 42

Пр. 299, 300

§ 42, пр. 301

07.05

11.00-11.45

Біялогія

 

 

 

 

 

12.00-12.45

 

Інфарматыка

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса

§ 24.3

С.155 (трактар)

 

12.05

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання

05.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

05.05

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Руская  літаратура

Внеклассное чтение «Глянь-ка из окошка»

Произведения о весне

 

 

 

10.00-10.45

Матэматыка

Перамяшчальны закон множання

№ 1,2, с.94

№ 4,7,8, с.95

№ 9, с.95

06.05

11.00-11.45

Руская мова

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

Упр. 2 (второй вариант)

Упр. 3 (первый, второй вариант), упр. 5 (первый вариант)

Упр.3 (третий вариант)

 

4 клас

9.00-9.45

Руская літаратура

Е.Левитан.

 “Луна – внучка Солнышка”

Е.Левитан. “Луна – внучка Солнышка” с.112-114

Чтение Е.Левитан. “Луна – внучка Солнышка” с.112-114. Ответы на вопросы

с.113 – 114

 

Составить план одного из рассказов

с.112-114

(даслаць для праверкі)

05.05.2020

до 16.00

10.00-10.45

Руская мова

Разбор галагола как части речи

Чистописание песчаный.

Упр.137 с.87; Памятка по разбору глагола как части речи. Образец разбора с.88-89

Упр. 138-139 (даслаць для праверкі)

Упр. 140+ 3 глагола разобрать как часть речи с.89-90 (даслаць для праверкі)

05.05.2020

до 16.00

11.00-11.45

Нямецкая мова

Зручнае і практычнае адзенне

С. 86-88

Пр.3(а,в, с), 

с. 86-87, пр. 4(а), с.87 – знаёмства з граматычным матэрыялам, пр. 4(в) (пісьмова),

с. 87, пр. 4(d,е), с. 88

Пр. 4 (с) (пісьмова), с. 88

 07.05

12.00-12.45

Матэматыка

Множанне мнагазначных лікаў, якія ўтрымліваюць у запісе нулі

Урок112  заданне ў рамцы с.92

Пісьмова заданні

 № 1, 2,3, 4, с.92-93

 

Заданні № 8,9 (4 прыкл.) с.93 (даслаць для праверкі)

05.05.2020

до 16.00

7 клас

9.00-9.45

Нямецкая мова

Мэта падарожжа – Аўстрыя, Швейцарыя

С.226 - 228

Пр. 5а,в,с,d,

с. 226 – 228, пр. 5с (пісьмова),

с. 228

Пр. 6а, в (пісьмова), с. 228 - 229

07.05

10.00-10.45

Матэматыка

Пабудова трохвугольніка па трох старанах. Пабудова вугла роўнага дадзенаму

§ 28

№ 261, ключавыя задачы 1, 2 (с.153)

№ 259, 260 (б)

07.05

11.00-11.45

Геаграфія

Прыродныя зоны Паўночнай Амерыкі. Ахова прыроды

§ 27, пыт. 1 – 6, с. 200

§ 27, пыт. 1 – 6, с. 200

§ 27, пыт. 1 – 6, с. 200, выканаць пісьмова характарыстыку адной прыроднай зоны (на выбар)

12.05

12.00-12.45

Руская мова

Предлог как часть речи

§ 52 - 53

Упр. 404 -406, 408 – 412, 414, 415

Упр. 407 или 413 (по выбору)

до 09.05

13.00-13.45

Руская літаратура

А.Г.Алексин.  

«А тем временем где-то…»

С. 137 - 186

С. 137 - 186

Прочитать, с.137 - 186

13.05

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання

04.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

04.05

 

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

 

2 клас

 

9.00-9.45

Беларуская

літаратура

Р.Бохан “Скарынка”. А.Дзеружынскі “Васілёк”

С. 100 – 101, чытаць, адказваць на пытанні

С. 102 – 103, чытаць выразна

С. 104 – 105, на памяць

да 06.05

10.00-10.45

Матэматыка

Кампаненты дзеяння множання

№ 1,3,4, с.92

№ 6,7,8, с. 93

№ 9, с.93

да 05.05

11.00-11.45

Беларуская мова

Напісанне з вялікай літары  мянушак жывёл, назваў краін, гарадоў, вёсак, рэк, азёр

Пр. 123,124, 125

Пр.128,131,

132

Пр. 136

да 06.05

 

4 клас

9.00-9.45

Беларуская мова

Навучальны падрабязны пераказ

Пр. 134, 135 с.80-81

Пісьмова пр.135 с.81(заданне Рм) 

 

Пр.135

(даслаць для праверкі)

04.05.2020

да 17.00

10.00-10.45

Матэматыка

Множанне мнагазначных лікаў на трохзначны лік

Урок 111, заданне ў рамцы с.90

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 3,5,7 с.90-91

(даслаць для праверкі)

Заданні № 9,10 (4 прыклады) с.91 (даслаць для праверкі)

04.05.2020

 да 17.00

7 клас

9.00-9.45

Біялогія

Вырошчванне раслін. Вызначэнне ўсхожасці насення.

§ 45

§ 45

§ 45, с. 219 – 223, адказаць на пытанні пісьмова

да 06.05

10.00-10.45

Матэматыка

Пабудова трохвугольніка па трох старанах. Пабудова вугла, роўнага дадзенаму

§ 28

№ 256, 257, 259

№ 258, 260 (а)

 да 05.05

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Грамадска-палітычнае жыццё ў першай палове ХVІІІ ст.

§ 21, с. 141-147

Заданні 1 – 5, с. 146 - 147

§ 21, заданне 4, с. 147

да 08.05

12.00-12.45

 

Фізіка

Кінетычная энергія. Рашэнне задач па тэме “Кінетычная энергія”

§ 39

С. 83, № 1, 2

С. 83, № 3, 4

да 06.05

13.00-13.45

Беларуская літаратура

Мастацкая літаратура і публіцыстыка. Цётка “Шануйце роднае слова”

С. 167 – 171

Прачытаць,

с. 167 – 171, запісаць тэрміны ў сшытак

Запісаць тэзісы артыкула Цёткі ў сшытак, пытанні 7 – 8, пісьмовы адказ.

да 07.05

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

Адказы на заданні па біялогіі і хіміі можна адпраўляць настаўніку на viber:+375293640729

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 01.05

01.05.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

01.05

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

 

2 клас

 

9.00-9.45

Матэматыка

Множанне.

№ 1,2,3,5, с. 88 - 89

№ 1,2,3,4,6,

с. 90 - 91

 

 

10.00-10.45

Чалавек і свет

Меры засцярогі пры абыходжанні з жывёламі.

С. 105 - 109

 

С. 106 – 107, пераказ

 

11.00 -11.45

Руская мова

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

Упр. 193, 194

Упр. 195

Упр. 196

Задание смотреть в вайбере

12.00-12.45

Беларуская мова

Напісанне з вялікай літары імён, імён па бацьку, прозвішчаў

Пр. 116, 117, 118

Пр. 119, 120

 

 

4 клас

9.00-9.45

Руская літаратура

П.Клушанцев. “О чём рассказал телескоп”

 

П.Клушанцев. “О чём рассказал телескоп”

 с.106-112

 

Самостоятельно прочитать с.106- 112, ответить на вопросы

с.109-110,112

Письменно составить план рассказов

01.05.2020 да 17.00

10.00-10.45

Матэматыка

Множанне мнагазначнага ліку на двухзначны лік

Урок 109, заданне ў рамцы с.86

Пісьмова заданні

 № 2,3,6, 4 с.86-87

(даслаць для праверкі)

Заданні № 10,11(2 ураўненні) с.87 (даслаць для праверкі)

01.05.2020 да 17.00

11.00-11.45

Нямецкая мова

Моднае адзенне стыльна і прыгожа

С.81 - 86

Пр.1(а,в) с. 85 (лексіка с.103 “Якое адзенне? ”

Пр. 2а с. 85-86

Пр. 2в с.86( пісьмова)

С.86 пр. 2с,d ( пісьмова)

 

12.00-12.45

Руская мова

Правописание глаголов в прошедшем времени

Правило на с.84,

упр.130 (устно)

 

Упр. 132-133 (даслаць для праверкі)

Упр. 135 (даслаць для праверкі)

01.05.2020 да 17.00

 

7 клас

9.00-9.45

Руская мова

Общая характеристика служебных частей речи. Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов и их правописание

§52,53,54

Упр.413,417, 418

Упр.420

05.05

10.00-10.45

Матэматыка

Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме “Лінейныя ўраўненні. Лінейная функцыя. Лінейныя няроўнасці”

§ 15 – 20

№ 10, с. 253, 3.315 – 3.317, 3.332

§ 15 – 20, № 3.25 (д,е), 3.233 (г), 3.351

06.05

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Паўночная вайна

1700 – 1721 гг. на беларускіх землях

§ 20, с. 135 - 141

С. 141, заданне 1 - 5

Заданне 2, с. 141

04.05 да 14.00

12.00-12.45

 

Нямецкая мова

Самыя прывабныя для турыстаў месцы ў Германіі

С. 222 - 224

Пр. 1(а,в,с) с.222-223

Пр. 1в с.222 (пісьмова)

Пр.2а с.224( пераказ тэксту)

Пр 2в с.224

3а с.224(тэкст перакласці)

05.05

 

 

 

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 30.04

30.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

30.04

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Руская літаратура

C. Маршак «Дождь»;

Б.Сергуненков. «Куда лето прячется»

С.89-90

(читать выразительно)

С.91-92 (отвечать на вопросы)

С.87-88 (наизусть)

 

10.00-10.45

Руская мова

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова

 

Упр.187,190,

191( в viber)

Упр.192 ( в viber)

 

4 клас

9.00-9.45

Нямецкая мова

Адзенне для школы. Адзенне для кожнага сезона

С.80-82

Упр. 8а С.80

Упр. 8с С.81

Упр. 8d С.82

Упр. 9а С.81

(пісьмова)

 

Пр. 10а С.82(пісьмова)

04.05

10.00-10.45

Руская мова

Сочинение по серии рисунков

Упр.134

Упр. 134

Упр. 134 (даслаць для праверкі)

30.04.2020 да 16.00

11.00-11.45

Чалавек і свет

Багацце нашай краіны

С.115 – 120

Самастойнае чытанне с.115 -120, адказ на пытанні  с.121

Тэст “Багацце нашай краіны” (даслаць для праверкі)

01.05.2020 да 17.00

7 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

М.Танк "Дрэвы паміраюць"

А.Разанаў "У парку, ля раўчука"

С.164 - 165

Чытаць вершы, адказваць на пытанні

Заданне 7 с.164

Заданне 2, с.165 (адказаць пісьмова)

04.05

10.00-10.45

Беларуская мова

Злучальныя злучнікі

§ 40,41

Пр.288, 287, 292

§ 40,41, пр. 296

да 06.05

11.00-11.45

Нямецкая мова

Мінск – сталіца Беларусі

С. 218 - 221

Пр. 6а, ст. 218, пр. 6с, с. 219 – 220 (пераказ тэкста), пр. 6е, с. 221

С.219, пр.6в (пісьмова)

04.05

12.00-12.45

 

Хімія

Састаў малекулы вады. Фізічныя ўласцівасці вады. Значэнне вады ў прыродзе і жыцці чалавека.

§ 25

С. 159,

№ 5,8,10

№ 590, 591,

597 (а,б)

06.05

13.00-13.45

Матэматыка

Аб задачах на пабудову

§27

С.151,№ 1,2   тэст 1,2

№ 3,4,5, с.151

05.05

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

Адказы на заданні па біялогіі і хіміі можна адпраўляць настаўніку на viber:+375293640729

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 29.04

29.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

29.04

 

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Беларуская літаратура

Р.Бензярук. “Шпак і Верабей”

С. 96 - 97

С. 98 – 99, адказваць на пытанні

С. 96 – 97, пераказ

04.05

10.00-10.45

Беларуская мова

Словы. Назвы прадметаў.

Пр.110,112

Пр. 113, 114, слоўнікавыя словы

Пр. 115, правілы, с. 67 - 68

04.05

11.00-11.45

Матэматыка

Складанне велічынь. Адніманне велічынь.

№ 1,2, 3,4,5, с.84 - 85

№ 1,3,7,9, с.86 - 87

№ 7, с.85

04.05

4 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

Пазакласнае чытанне на тэму “Быць на зямлі гаспадаром”

 

Творы на тэму “Быць на зямлі гаспадаром”

(на выбар)

Самастойна прачытаць творы

(на выбар)

Пісьмова

 (10 сказаў: назва твора, кароткі змест)

29.04.2020

 да 16.00

10.00-10.45

Беларуская мова

Змяненне дзеясловаў цяперашняга часу па асобах і ліках (спражэнне)

 

Завяжы вузялок! с.76.

Пр. 129 (табліца)

Пісьмова пр.130,131 (выпішыце дзеясловы і вызначце ў іх час, асобу і лік) (даслаць для праверкі)

 

Пр.132 (даслаць для праверкі)

29.04.2020

да 16.00

11.00-11.45

Матэматыка

Множанне мнагазначных лікаў, якія заканчваюцца нулямі, на двухзначны лік

Урок 108, заданне ў рамцы с.84

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 3,7,  с.84 - 85

(даслаць для праверкі)

Заданні № 9,10 (4 прыклады ў слупок) с.85 (даслаць для праверкі)

29.04.2020

да 16.00

7 клас

9.00-9.45

Фізіка

Магутнасць. Адзінкі магутнасці. Рашэнне задач па тэме “Магутнасць”

§38

§38 пр 19(1)

§38 пр 19(2,3)

03.05

10.00-10.45

Беларуская мова

Злучнік як службовая часціна мовы. Злучнікі простыя і састаўныя; адзіночныя, паўторныя і парныя

§38 - 39

Пр. 274, 278, 281

§38 – 39, пр.282

30.04

11.00-11.45

Біялогія

Культурныя расліны

§ 44

С. 219,

пыт. 1-5

С. 219, выканаць заданне (даслаць для праверкі)

30.04

12.00-12.45

 

Інфарматыка

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса

§ 24.2

С.156 (птушка)

 

05.05

13.00-13.45

Матэматыка

Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме “Лінейныя ўраўненні. Лінейная функцыя. Лінейныя няроўнасці”

§ 15 – 20

№ 1, 2, 4, 6, 7 (а,в), 9, 10, с. 251 - 253

§ 15 – 20, № 5, 7 (б,г), 8, с. 252

01.05

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

Адказы на заданні па біялогіі і хіміі можна адпраўляць настаўніку на viber:+375293640729

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 25.04

25.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

25.04

 

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Беларуская

літаратура

Пазакласнае чытнанне “Ідзе вясна ў шумлівых водах”

 

Чытаць творы пра вясну

 

 

10.00-10.45

Матэматыка

Праверка аднімання

№ 1,2,3,4 С.82-83

№ 8,9 С.82-83

 

 

11.00-11.45

Беларуская мова

Пераказ “Выпадак у лесе”

 

Напісаць пераказ па пытаннях( знаходзіцца ў групе viber)

 

 

4 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

М.Даніленка “Журка”

 

Фанетычная размінка  с.68

Слоўнікавая работа: акалець, ямчэй( с.68).

Апавяданне М.Даніленка “Журка” с.68-70

Чытанне апавядання М.Даніленка “Журка”

 с. 68-70

Адказ на пыт. на с.70-71.

 

Падзяліць на часткі тэкст, скласці план (даслаць для праверкі)

25.04.2020

да 16.00

10.00-10.45

Беларуская мова

Правапіс дзеясловаў на –ся, -цца

Завяжы вузялок! С.74

Будзьце ўважлівымі! с.74

Пісьмова пр.122, 124,126 (даслаць для праверкі)

Пр.127 (даслаць для праверкі)

25.04.2020

 да 16.00

11.00-11.45

Матэматыка

Множанне двухзначнага ліку на двухзначны лік

Урок 107, заданне ў рамцы с.82

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 5,4, 7 с. 82-83

(даслаць для праверкі)

Заданні № 8,9 с.83 (даслаць для праверкі)

25.04.2020

да 16.00

7 клас

9.00-9.45

Біялогія

Ядомыя і ядавітыя дзікарослыя расліны

§ 43

С. 214,

пыт. 1-3

С. 214,

пыт. 4,5

29.04

10.00-10.45

Матэматыка

Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый

§20

№3.348, 3.349, №.350, 3.№51

№3.381, 3.382

29.04

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Асаблівасці развіцця беларускіх зямель ў апошняй трэці XVII ст.

§19 С. 129-135

§19 заданні 1-6 С.135

Заданне 1 С.135

01.05 да 12:00

12.00-12.45

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Механічная работа. ККДз”

§36,37

№ 392, 393, 394,395,396(заданні са зборніка адправіў на пошту)

№404,405,406

30.04

13.00-13.45

Беларуская літаратура

Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі. З. Бядуля “Шчасце не ў золаце”

С.161-163

Прачытаць артыкул С.161-162, запісаць ў сшытак азначэнні тэрмінаў: свабодны, верны, афарызм, паэзія ў прозе (С.234)

Прачытаць С.162-163, Адказы на пытанні; запісаць у сшытак 3-4 прыказкі пра шчасце

30.04

8 клас

9.00-9.45

Біялогія

Разнастайнасць млекакормячых: рукакрылыя і грызуны

§ 56

С. 206,

пыт. 1-4

С. 206,

пыт. 5,7

29.04

вайбер +375293640729

10.00-10.45

Геаграфія

Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Паўночнай Амерыкі. Палітычная карта і насельніцтва

§ 46, пытанні 1 – 5, с. 202

§ 46, пытанні 1 – 5, с. 202

§ 46, пытанні 1 – 5, с. 202, адказаць на пытанні пісьмова

04.05

вайбер

+375333515556

11.00-11.45

Матэматыка

Сістэмы і  сукупнасці квадратных няроўнасцей

§16

№3.208, 3.209, 3.210, 3.211

№ 3.224(а), 3.226, 3.227

29.04

12.00-12.45

Руская мова

Сочинение по картине В.Сурикова “Взятие снежного городка”

Сочинение по картине В.Сурикова “Взятие снежного городка”

Сочинение по картине В.Сурикова “Взятие снежного городка”

Сочинение по картине В.Сурикова “Взятие снежного городка”

29.04

13.00-13.45

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. Адбіццё святла”

§34,35

Пр. 22 (4,5,6)

§34,35  пр. 23(3,4,5)

01.05

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

Адказы на заданні па біялогіі і хіміі можна адпраўляць настаўніку на viber:+375293640729

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 24.04

24.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

24.04

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

 

2 клас

 

9.00-9.45

Матэматыка

Праверка складання.

№ 1,2, с. 80 - 81

№ 4,7,

с.80 - 81

№ 9, с. 81

25.04

10.00-10.45

Чалавек і свет

Значэнне свойскіх і дзікіх жывёл у жыцці чалавека

С. 101 - 105

Прачытаць і адк. пытанні

С. 101 – 104, адказваць на пытанні

01.05

11.00 -11.45

Руская мова

Корень слова. Однокоренные слова

Упр. 154-155

Упр.156

Упр.157, ( в тетрадях)

30.04

 

4 клас

9.00-9.45

Руская літаратура

Внеклассное чтение. Книги А.Линдгрен для детей

 

Произведение А.Линдгрен прочитать

(на выбор)

Самостоятельно прочитать произведение А.Линдгрен (на выбор)

Письменно (10 предложений): название произведения, краткий пересказ

24.04.2020

да 14.00

10.00-10.45

Матэматыка

Замацаванне

Урокі 105-106

Пісьмова заданні

№ 1, 4, 7 с.78-79,1, 3, 9, с.80-81(даслаць для праверкі)

Заданні № 11,12 с.81 (даслаць для праверкі)

24.04.2020

да 16.00

11.00-11.45

Нямецкая мова

Падбіраем адзенне правільна

С. 79 - 80

С. 79 - 80, пр. 7 а,в,с, d

С. 80, пр. 7в (пісьмова)

30.04

12.00-12.45

Руская мова

Написание глаголов на –тся и  -ться

Чистописание : прописать слово велосипед

Правило на с.78,

упр.120 (устно)

Упр. 121-123 (даслаць для праверкі)

Упр. 124 (даслаць для праверкі)

24.04.2020 да 14.00

 

7 клас

9.00-9.45

Руская мова

Мяккий знак на конце наречий. Обобщ. из. о наречии

§ 51 Упр. 339 - 402

С. 220 отвечать на вопросы

Упр. 403

29.04

10.00-10.45

Матэматыка

Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый

§ 20   № 3.341-3.347

 

§ 20, № 3.377, 3.378, 3.380

25.04

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Беларускія землі ў вайне Расіі з Рэччу Паспалітай 1654 – 1667гг.

§ 18, с.122 - 129

§ 18, заданні 1 – 6, с.129

Заданне 1, с. 129

25.04 да 12.00

12.00-12.45

 

Нямецкая мова

Берлін – сталіца Германіі

С. 217 - 218

С. 217 – 218, пр. 5 а, в, с

С. 218, пр. 5 d (пісьмова)

30.04

 

8 клас

9.00-9.45

Гісторыя Беларусі

Сталыпінскія рэформы і іх ажыццяўленне ў Беларусі

§ 22 с.96-100

§ 22 заданні

1-8

Заданне 4 с.100

01.05 да 10.00

10.00-10.45

Нямецкая мова

З гісторыі кнігадрукавання Германіі

С. 194 - 196

С. 194, пр.8 а,в, с. 195, пр. 8 е

С. 196, пр. 8d (пісьмова)

30.04

11.00-11.45

Фізіка

Адбіццё святла. Люстры. Відарыс у плоскім люстры

§34,35

 

пр 22(1);

Пр 23(1)

§34,35 пр 22(2,3);

Пр 23(2)

25.04

12.00-12.45

Беларуская мова

Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку ў іх

§ 48, с. 222 - 228

Пр. 317, 320

§ 48, пр. 318

 

13.00-13.45

Матэматыка

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

§ 16, № 3.204 – 3.207

 

§ 16, №  3.221, 3.222, 3.223 (а)

25.04

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

Адказы на заданні па біялогіі і хіміі можна адпраўляць настаўніку на viber:+375293640729

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 23.04

23.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

23.04

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Руская літаратура

И.Соколов-Никитов “Лето в лесу”, “Лесные сторожа”

С. 82 - 83

С. 84 - 86

С. 86 – 87, отвечать на вопросы

30.04

10.00-10.45

Руская мова

Корень слова. Однокоренные слова.

Упр. 149, 150

Упр. 151, 152

Упр.153, упражнение в тетради

24.04

4 клас

9.00-9.45

Нямецкая мова

Адзенне маіх сяброў

С. 78 - 79

С. 78, пр. 3(с), с. 79, пр.4,5; Лексіка с. 102 (“Адзенне”, “Абутак”)

С. 78, пр. d (пісьмова)

24.04 да 17.00

10.00-10.45

Руская мова

Глаголы II спряжения

Чистописание: прописать слово деревня.

Правило с. 74, Рубрика “Говорите правильно!” с.74

Упр. 111( проспрягать один глагол-исключение на выбор), 112-113

(даслаць для праверкі)

Упр.114 (даслаць для праверкі)

23.04.2020 да 14.00

11.00-11.45

Чалавек і свет

Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны

С.108 – 113 (“Трывожныя званы”, “Вызваленне”)

Самастойнае чытанне пунктаў “Трывожныя званы”, “Вызваленне” с.108-113, адказ на пытанні 1-9 с.113-114

Тэст “Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны” (даслаць для праверкі)

24.04.2020 да 15.00

7 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

Урок дадатковага чытання.

У. Аляхновіч. “Першае каханне”

Змест апавядання

(у інтэрнэце)

Прачытаць. Даць характарыстыку героям і іх учынкам.

Напісаць водгук на дадзены твор

27.04

10.00-10.45

Беларуская мова

Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс

§ 35 – 36, с. 172 (марфалагічны разбор прыназоўніка)

Пр. 254, 258, 262

§ 35 – 36, пр. 263

29.04

11.00-11.45

Нямецкая мова

Экскурсія па Кёльну

С. 215 - 216

С. 215, пр. 4 а,в,с

С. 217, пр. 4d (пісьмова)

24.04 да 17.00

12.00-12.45

 

Хімія

Солі – прадукты замяшчэння атамаў вадароду ў кіслотах на метал

§ 24

С. 148 № 2,3

С. 148 № 4,6 (даслаць для праверкі)

29.04

13.00-13.45

Матэматыка

Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме “Сума вуглоў трохвугольнікаў”

С. 145 пытанні 1 – 11, с.146 тэсты 1 – 3,

“наглядная геаметрыя” № 31, 33, 35,37”, с.57

“наглядная геаметрыя № 32, 34, 38”, с.57

30.04

8 клас

9.00-9.45

Нямецкая мова

Класікі нямецкай літаратуры

С. 187 - 188

С. 187, пр.3 в, d, с.188, пр. 4в,с. 188 пр. 5в

С. 191, пр. 5 h (пісьмова)

24.04 да 17.00

10.00-10.45

Руская літаратура

М.А.Шолохов “Судьба человека”

С.208-239

С. 208 – 239, прочитать

Составить план рассказа “Судьба человека”

24.04

11.00-11.45

Руская мова

Подготовка к сочинению по картине В.Сурикова “Взятие снежного городка”

Упр.329, 330

Упр.329, 330

Упр.330, задание 3

27.04

12.00-12.45

Матэматыка

Узаемнае размяшчэнне акружнасці

§ 26, тэсты 1 і 2

Ключавыя задачы 1 – 3, № 366 (а,в). 367, 369

§ 26, № 366 (б), 368

30.04

13.00-13.45

Хімія

Паняцце пра акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі і іх значэнне

§ 45

С. 194 № 1

Выканаць тэст (даслаць для праверкі)

27.04

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 22.04

22.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

22.04

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Беларуская літаратура

Н.Маеўская “Як галінка прачнулася”

С.85 - 87

С. 90 -94 адказваць на пытанні

С. 80 – 89, чытаць па ролях

29.04

10.00-10.45

Беларуская мова

Словы блізкія па значэнні. Словы з супрацьлеглым значэннем

Пр. 99, 101

Пр.106,197,

108

Пр. 109

29.04

11.00-11.45

Матэматыка

Пісьмовае адніманне двухзначных лікаў з пераходам праз разрад

№ 1, 2, 3, 4, 5,6,

с.66-67

№ 4, 5,6,

с.66-67

№ 7 (два слупкі), с.77

24.04

4 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

П.Броўка “А ты хоць дрэва пасадзіў?”; У.Правасуд “Вадзянік і Лесавік”

Маўленчая размінка с.63

У. Правасуд “Вадзянік і Лесавік” с.63-65;

П.Броўка “А ты хоць дрэва пасадзіў” с.66

Самастойнае чытанне байкі с.63-65 і верша с.66.

Адказ на пытанні с.65, с.66

 

Выразнае чытанне байкі с.63-65 (даслаць для праверкі)

21.04.2020 да 14.00

10.00-10.45

Беларуская мова

Неазначальная форма дзеяслова

Правіла на с.71.

Завяжы вузялок! С.71

Пр.117,119-120 (даслаць для праверкі)

Пр.121 (даслаць для праверкі)

21.04.2020 да 14.00

11.00-11.45

Матэматыка

Дзяленне мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду *00 і *000

Урокі 104, заданне ў рамцы с.76

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 7, 4 с.76-77

(даслаць для праверкі)

Заданні № 10,11с77 (даслаць для праверкі)

21.04.2020 да 15.00

6 клас

9.00-9.45

Беларуская мова

Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; Змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў аб пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяцісот, а таксама лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд

§ 46, с. 149 - 172

Пр.300 (пісьмова), 301 (пісьмова), 302 (вусна)

Пр.303

24.04

10.00-10.45

Нямецкая мова

Нашы любімыя кветкі

С. 184 - 185

С. 226 лексіка “Кветкі” С.184, пр. 1 а,в,с; С. 185, пр. 1 e, f

С.186, пр. 1 h

23.04

11.00-11.45

Матэматыка

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга.

§2

№10, 11, 12,

13,14

§2 № 40,41

23.04

12.00-12.45

 

Геаграфія

Паверхневыя воды. Рэкі

§ 24, пытанні 1 – 6, с.149

§ 24, пытанні 1 – 6, с.149

§ 24, скласці схему рачной сістэмы

29.04

7 клас

9.00-9.45

Фізіка

Механічная работа. Адзінкі работы. Карысная і выкананая работа. Каэфіцыент карыснага дзеяння

§36, 37

Пр 17 (2);

Пр 18(2)

§36, 37 Пр 17(3,4)

 

10.00-10.45

Беларуская мова

Граматычныя асаблівасці службовых часцін мовы і выклічніка. Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў

§ 32, 33

Пр. 240, 241, 245

 § 32,33. Пр. 251

23.04

11.00-11.45

Біялогія

Дзікарослыя расліны

§ 42

С. 208,

пыт. 1-3

С. 208,

пыт. 4 (пісьмова), тэст

25.04

12.00-12.45

 

Інфарматыка

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса

§23.1

С.146 прыклады 24.3; 24.4; 24.5;

§23.1

26.04

13.00-13.45

Матэматыка

Лінейная функцыя і яе графік

§ 20

№ 3.331- 3.337

№ 3.369, 3.370, 3.390

24.04

8 клас

9.00-9.45

Хімія

Паняцце пра акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі

§ 46

С. 190, № 2,4

С. 190, № 5, 6

23.04

10.00-10.45

Беларуская літаратура

Ідэя паэмы Я.Купалы “Магіла льва” Характарыстыка герояў

С. 214 – 230, прачытаць

 с. 231 -232

С. 231, пытанні 12 – 14, 16

Напісаць сачыненне на тэму “Яго высокую магілу…

“Магілай льва” народ назваў”

29.04

11.00-11.45

Беларуская мова

Паняцце пра адасабленне. Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні

§ 46 - 47

Пр. 307 (вусна), 309 (пісьмова), 310 (пісьмова)

§ 46, 47, пр. 314

24.04

12.00-12.45

Матэматыка

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

§ 16

№ 3.198 (а), 3.199(а), 3.200, 3.201, 3.202, 3.204

№ 3.218, 3.219, 3.220 (б)

24.04

13.00-13.45

Біялогія

Разнастайнасць млекакормячых: першазвяры і сапраўдныя звяры

§ 55

С. 200-203, пыт. 4,5

Запоўніць табліцу

25.04

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

 

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 21.04

21.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

21.04

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

 

9.00-9.45

Руская  літаратура

Н.Сладков. «Зимние долги», Е.Трутнева. «Если в небе ходят грозы…»

С. 71 – 77, отвечать на вопросы

С. 71 – 77, отвечать на вопросы

В.Бианки. “Синичкин календарь. Июнь”, с. 77 – 80, читать выразительно

23.04

10.00-10.45

Матэматыка

Пісьмовае адніманне двухзначнага ліку ад ліку выгляду*0. Адніманне двухзначных лікаў ад 100.

№ 1,2,3,5,7

С. 74 – 75

№ 1,2,4,7

С.78 -79

№ 1,2,3,5,7

С. 74 – 75

№ 1,2,4,7

С.78 -79

№ 8, с.79

22.04

11.00-11.45

Руская мова

Родственные слова

Упр. 105,106

Упр.109,111

Упр.114

23.04

4 клас

9.00-9.45

Руская літаратура

Л. Бессон.”Артур и минипуты” (глава из книги)

 

Чтение о писателе Л.Бессоне с.94-95

 

Чтение главы повести с.95-102. Ответы на вопросы с.102 - 103

Ответить на вопрос  10 (даслаць для праверкі)

21.04.2020 да 14.00

10.00-10.45

Руская мова

Правописание безударных личных окончаний глаголов в форме настоящего и будущего времени

Повторить правило на с.64-65. Правило на с.70.

Рубрика “Говорите правильно!” с.71,с72.

Упр. 105,106,107 (даслаць для праверкі)

Упр. 109 (даслаць для праверкі)

21.04.2020 да 14.00

11.00-11.45

Нямецкая мова

Адзенне

С. 75 - 77

Пр. 1(а), с.75, пр. 2 (а,в)

 с. 76-77

Пр.3 (а,в), с.77

22.04 да 17.00

12.00-12.45

Матэматыка

Дзяленне мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду*0

Урок103  заданне ў рамцы с.74

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 6, 3 с.74-75

 

Заданні № 8,9 с75 (даслаць для праверкі)

21.04.2020 да 16.00

6 клас

9.00-9.45

Руская мова

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных

§ 60

Упр. 417 – 421, с. 207, ответы на вопросы

§60. Упр. 422

23.04

10.00-10.45

Руская літаратура

Вакула - главный герой повести

С. 32-46

С. 32-46

Характеристика Вакулы

24.04

11.00-11.45

Матэматыка

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме “Каардынатная плоскасць”

С. 253, № 11, 12

С. 259, № 63

С.270, № 64

С. 253, № 11, 12

С. 259, № 63

С.270, № 64

С.270, № 65, 72

22.04

12.00-12.45

 

Нямецкая мова

Лес у Германіі

С.182 - 183

Пр. 3 (а,в,с), с. 182, пр. 4 (а), с.183

Пр.4 (в,с),с.183 (тэкст перакласці)

22.04 да 17.00

13.00 – 13.45

Гісторыя Беларусі

Абагульненне па раздзелах І  і ІІ: “Беларускія землі ў найстаражытныя часы і Раннім сярэдневякоўі. Першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі ў ІХ – сярэдзіне ХІІІ ст.”

Абагульненне с. 148 - 152

С. 148 - 152

Заданне 10. С. 151 (пісьмова)

23.04 да 10.00

7 клас

9.00-9.45

Нямецкая мова

Гарады – візітная картка краіны

С.211 - 212

Пр. 1 (а,в,с), с. 211

Пр.2а, с.212 – 213 (тэкст перакласці)

22.04 да 17.00

10.00-10.45

Матэматыка

Адлегласць паміж паралельнымі прамымі

§ 26

№ 248,250,247

§ 26, № 249, 251

23.04

11.00-11.45

Геаграфія

Унутраныя воды.

§ 26, пыт 1 – 6, с.192

§ 26, пыт 1 – 6, с.192

§ 26, пыт 1 – 6, с.192, ад тэорыі да практыкі пісьмова 1 заданне

05.05

12.00-12.45

 

Руская мова

Слитное и раздельное написание наречий

§50

Упр. 388 - 396

Упр. 397

24.04

13.00-13.45

Руская літаратура

К.Г.Паустовский “Телеграмма”

С. 117 - 135

С. 117 – 135, прочитать

С. 135 – 136, ответить на вопросы

28.04

8 клас

9.00-9.45

Матэматыка

Датычная да акружнасці

§ 25

№ 354 (а,в), 355, 357 (а), 358

№ 354 (б), 356, 359

23.04

10.00-10.45

Геаграфія

Падагульняльнае паўтарэнне. Абагульненне ведаў па тэмах 8 – 10. Самастойная работа “Азія”

С.198 адказваць на пытанні, самастойная работа

С.198 адказваць на пытанні, самастойная работа

С. 198, пытанні 1 - 5

27.04

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ва ўмовах першай расійскай рэвалюцыі

§20 – 21, с.88-96

§20 – 21, заданні 1 -6, с.96, QR-код, с.96

Заданне 4, с.96

24.04 да 10.00

12.00-12.45

Нямецкая мова

Беларуская літаратура ўчора і сёння

С.192 - 193

Пр. 7а, с.192 – 193, пр.7с, с. 194

Пр.7в, с.193

22.04 да 17.00

13.00-13.45

Інфарматыка

Спіскі

§ 21.1

§ 21.1. Пр. 1, 2 (тэкст на выбар)

§ 21.1

05.05

 

Адпраўляць адказы на заданні можна на электронную пошту: antonbaruric512@gmail.com

 

свернуть

Арганізацыя індывідуальнага навучання 20.04

20.04.2020

Арганізацыя індывідуальнага навучання

20.04

Час

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадастаўлення задання настаўніку

2 клас

9.00-9.45

Беларуская

літаратура

Цётка “Сварба”. Н.Галіноўская “Вясновая бярозка”

С. 78 - 82

Я.Журба “Пчолка”

Чытаць выразна с. 83 - 84

22.04

10.00-10.45

Матэматыка

Пісьмовае адніманне двухзначных лікаў без пераходу праз разрад

С. 72 - 73

№ 1, 2, 3, 4, 5

№ 8, с. 73

22.04

11.00-11.45

Беларуская мова

Слова як адзінка мовы. Значэнне слова.

С. 51, 53

Пр. 81, 83, 84, 87, 90

Пр. 91

22.04

4 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

М. Пазнякоў “Клён”

 

Слоўнікавая работа: под, прагал, прыкры, хрушч( с.58)

Загадкі на с.61, апавяданне М.Пазнякова “Клён” с.58-60

 

Чытанне апавядання М.Пазнякова “Клён” (с.58-60).

Адказ на пыт. на с.60-61.

 

Падзяліць на часткі тэкст, скласці план (даслаць для праверкі)

20.04.2020 да 14.00

10.00-10.45

Беларуская мова

Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах. Суфіксы дзеясловаў прошлага часу

 

Раздзел “Успомніце” с.67.

Гаварыце правільна! с.69

Пісьмова пр.110,113 (даслаць для праверкі)

Пр.111

Пр.115 (даслаць для праверкі)

20.04.2020 да 14.00

11.00-11.45

Матэматыка

Дзяленне з астачай мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду *0

Урок 102, заданне ў рамцы с.72

Пісьмова заданні

 № 1, 2, 8,4, 9 с.72-73

(даслаць для праверкі)

Заданні № 10,11 с.73 (даслаць для праверкі)

20.04.2020 да 15.00

6 клас

9.00-9.45

Беларуская літаратура

І. Пташнікаў. “Алені”. Майстэрства пісьменніка ў абмалёўцы прыроды. Вобраз Іркі ў апавяданні

Чыт. с. 230 - 239

Адказ. на пыт. 1 – 4, с.251

Прачыт. с.239 – 250, адказ. на пыт. 5 – 13, скласці план апавядання

22.04

10.00-10.45

Беларуская мова

Скланенне і ўжыванне колькасных лічэбнікаў два, дзве, тры, чатыры і зборных абое, абодва, абедзве.

§ 46, с. 164 - 167

Пр. 284, 289, 291

§ 46. С. 168, пр.293

22.04

11.00-11.45

Матэматыка

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак. Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга.

 

Раздзел 6 § 1,2

С.276 №1, 5,6;

С.280 № 10,11,12

§1,2 №39; С.269 №59, 61

21.04

12.00-12.45

 

Біялогія

Асяроддзе пражывання. Экалагічныя фактары. Экасістэмы

§ 22

С. 91-95, пытанні пасля параграфа

С.100-101

№ 4,5.8,1 (даслаць для праверкі)

Да 27.04

13.00-13.45

Руская мова

Правописание суффиксов -к, -ск, в именах прилагательных

§59.

Упр. 410 – 412, 414 – 416

Упр.413

21.04

7 клас

9.00-9.45

Біялогія

Двухдольныя і аднадольныя расліны

§ 41

С. 198-203, аформіць табліцу

С. 203, пыт. 1,3 (даслаць для праверкі)

22.04

10.00-10.45

Матэматыка

Лінейная функцыя і яе графік

§20

№ 3.312; 3.315; 3.316; 3.317; 3.319; 3.321

№ 3.362; 3.364; 3.367

22.04

11.00-11.45

Гісторыя Беларусі

Казацка-сялянская вайна 1648 – 1651 гг. на беларускіх землях

§17, с. 116- 122

§ 17, QR-код с.122, заданне  1 – 5, с.122

С. 122 , зад. 1 (пісьмова)

24.04 да 10.00

12.00-12.45

 

Фізіка

Рашэнне задач па тэме «Атмасферны ціск»

§34

Пр.15 № 6,7

 

Пр.15 № 4,5

 

22.04

13.00-13.45

Беларуская літаратура

М.Лупсякоў. “Мэры Кэт”. Вобраз галоўнага героя

С. 145 - 157

Адказаць на пытанні с. 158 - 159

Вывуч. На пам. урывак з твора (задан.6, с.159) Прачытаць твор У.Аляхновіча “Першае каханне”

23.04

8 клас

9.00-9.45

Біялогія

Размнажэнне і развіццё млекакормячых

§ 54

С. 197-199, пыт.3,4,5*

 

 

10.00-10.45

Геаграфія

Краіны Заходняй Азіі. Азербайджан, Арменія, Грузія

§ 44,45

§ 45, пыт. 1 – 5, с.198

§ 45, пыт. 1 – 5, с.198

21.04

11.00-11.45

Матэматыка

Квадратныя няроўнасці

§15

№ 3.164, 3.165, 3.166, 3.167

№ 3.185, 3.187, 3.188

22.04

12.00-12.45

Руская мова

Обособленное обстоятельства, выраженные им. сущ. с спроизводными предлогами

§ 37

Упр. 331, 332, 333, 334

Упр.328

21.04

13.00-13.45

Фізіка

Крыніцы святла. Скорасць святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла

§32, 33

§32, 33 (канспект)

Пр.21 № 1,2

22.04

свернуть