МА настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

 

Шымчэнка В.В. - кіраўнік МА прыродазнаўча-матэматчнага цыкла

 

Спіс членаў МА:

1. Шапавал В.А.

2. Матыліцкая А.І.

3. Баранаў А.С. 

4. Чыберына А.М.

 Тэматыка пасяджэнняў МА настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычных дысцыплін, працоўнага навучання:

1. Выкарыстанне сучасных тэхналогій візуалізацыі ў адукацыйным працэсе пры вывучэнні прадметаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла.

лістапад

2. Арганізацыя вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці навучэнцаў па выкарыстанні засвоеных ведаў на практыцы, фарміраванне практычных уменняў і навыкаў. Выхаваўчы патэнцыял вучэбных прадметаў фізіка, хімія і матэматыка.

студзень

3. Арганізацыя вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці навучэнцаў пры падрыхтоўцы да выніковага экзамену на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі і да цэнтралізаванага экзамену.

май

4. Нарматыўна-прававое і метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу пры выкладанні вучэбных прадметаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла ў 2023/2024 навучальным годзе.

жнівень