МА настаўнікаў пачатковых класаў

 Кіраўнік  МА настаўнікаў пачатковых класаў Вялічка С.М.    

 

Спіс членаў МА:

1. Шэлег Н.І.

2. Анцыповіч А.В.

3. Давідоўская В.У.

4. Кожынава Т.У.

5. Гурыновіч І.П.

6. Ілюкевіч Д.У.

7. Савіцкая Т.К.

8. Яновіч К.М.

Тэмы метадычнага аб’яднання пачатковых класаў

Тэма: Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў дзяржаўнай установе адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе - жнівень

Тэма: Актуалізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў пачатковых класаў шляхам стварэння і выкарыстання ў адукацыйным працэсе на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі кагнітыўных сродкаў візуалізацыі вучэбнага матэрыялу - снежань

Тэма: Візуалізацыя вучэбнага матэрыялу як адзін са сродкаў фарміравання чытацкай адукаванасці навучэнцаў пачатковых класаў - сакавік

Тэма: Праектаванне вучэбных заняткаў у пачатковых класах з выкарыстаннем сучасных метадаў візуалізацыі інфармацыі як аднаго са сродкаў рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу ўрока - чэрвень