Дзіцячы экалагічны клуб "Слуцкі салоўка"

Осенние районные дни наблюдений за птицами

28.09.2023

С 29 сентября по 1 октября 2023 года в Слуцком районе в рамках Международных дней наблюдений за птицами проходят осенние районные дни наблюдений за птицами.

свернуть

Птушка 2023 года - звычайная туркаўка

У 2023 годзе ўпершыню птушкай года стаў прадстаўнік галубоў - туркаўка. "Усяго ў Беларусі пяць відаў галубоў. У туркаўкаі на баках шыі круглявая пляма, утвораная чатырма радамі чорных пёраў. Да 1999 года ў нас на яе нават дазвалялася паляванне, але цяпер яна стала вельмі рэдкай. Хоць на поўдні шанцы сустрэць невялікія зграйкі гэтых галубоў на правадах больш", - адзначылі ў арганізацыі. Цяпер невядомая дакладная колькасць горліцы ў Беларусі, аднак, паводле інфармацыі, яна з'яўляецца кандыдатам у нацыянальную Чырвоную кнігу.

10 фактаў аб птушцы года:

 1. Туркаўка - лясны від, які часцей сустракаецца на поўдні краіны. У Беларусі сустракаецца ўсяго пяць відаў галубоў, акрамя звычайнай горліцы — гэта вяхір, клінтух, шызы і кольчаты голуб.
 2. Пералётная птушка, зімуе ў зоне Сахеля - саванным рэгіёне паўднёвей пустыні Сахара.
 3. Увесну прылятае позна, калі на дрэвах пачынае распускацца лісце. Адлятае ў Афрыку рана - у пачатку верасня.
 4. Песня ў галубкі простая — варкаванне «турр, турр», адсюль беларуская назва віду – туркаўка. Спевы на галінцы або провадзе чаргуюцца з палётамі: самец то ўзлятае, пляскаючы крыламі, уверх, то плануе ўніз.
 5. Галубы не вялікія майстры гняздабудаўніцтва. На галінцы ў плоскую купку складаюць сухія галінкі, пасярэдзіне робяць латок, куды самка адкладае два яйкі.
 6. Бацькі па чарзе 15 дзён наседжваюць мур, потым 18 дзён выкормліваюць птушанят. За сезон часам бывае дзве кладкі.
 7. Як і іншыя галубы, горліцы зернеядныя, аснова іх харчавання - насенне дзікай травы.
 8. Маленькія птушаняты галубоў не могуць есці такую ​​грубую ежу, як насенне. Першыя 10 дзён бацькі адпойваюць іх "птушыным малаком". Адмысловыя клеткі валляка ў бацькоў адслойваюцца і скормліваюцца птушанятам. «Малако» змяшчае антыаксіданты і імунастымулятары, адказныя за рост птушанят. Акрамя галубоў, так робяць яшчэ фламінга і пінгвіны.
 9. Галубы - бяскрыўдныя птушк і ў іх у прыродзе шмат ворагаў. Максімальная вядомая працягласць жыцця звычайнай горліцы ў прыродзе - крыху больш за 13 гадоў.
 10. Сусветная колькасць горліцы яшчэ вялікая, але імкліва скарачаецца. У Еўропе за 30 гадоў колькасць упала амаль на 80%! Каля 20 гадоў таму від  выключылі з паляўнічых у Беларусі. Від зараз уключаны ў Міжнародны Чырвоны спіс як уразлівы, глабальна пагражальны. Асноўнай праблемай лічыцца масавае паляванне ў перыяд міграцыі ў краінах Міжземнамор'я.
свернуть

Акция "Мы кормим птиц! А вы?"

01.12.2022

Положение о детском экологическом клубе

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Учредителем клуба является районный ресурсный центр по экологическому воспитанию учащихся «ЭкоМИР» Слуцкого района.

- Настоящее положение направлено на реализацию целей и задач деятельности клуба в учреждении образования.

 - Положение регулирует деятельность детского экологического клуба «Слуцкие соловушки».

 - Положение определяет направления деятельности клуба и взаимодействие всех участников.

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

Цель Клуба – формирование у обучающихся экологически приемлемых моделей поведения и вовлечение их в природоохранную просветительскую деятельность.

Задачи Клуба:

- способствовать формированию первичных знаний о биоразнообразии Республики Беларусь, умений и навыков в проведении полевых наблюдений за животными и в работе с различными источниками информации;

- способствовать формированию ценностных экологических ориентаций учащихся через участие в природоохранных конкурсах, акциях и кампаниях.

- способствовать формированию знаний и практических навыков в области охраны окружающей среды и природопользования;

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости обучающихся к природе.

 1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КЛУБА

- изучение разнообразия флоры и фауны Республики Беларусь;

- содействие в деле сохранения дикой природы и птиц;

- организация и участие в общественно-полезной природоохранной деятельности;

- обмен опытом по осуществлению практической природоохранной деятельности;

- организация и проведение экологической просветительской работы.

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Клуб «Слуцкие соловушки» создается в рамках деятельности районного ресурсного центра по экологическому воспитанию учащихся «ЭкоМИР» на один учебный год по согласованию с руководством учреждения образования.

- Руководителем клуба может быть любой заинтересованный и компетентный педагог учреждения образования.

- Наполняемость (численность членов клуба) от 5 человек в возрасте от 3-х до 16-ти лет включительно.

- Зачисление в клуб осуществляется руководителем клуба на основании заявления одного из законных представителей или лица его замещающего, или самого учащегося, достигшего 14 лет.

- Заявления хранятся у руководителя клуба в течение года.

- Анкета клуба заполняется руководителем клуба и предоставляется в районный ресурсный центр по экологическому воспитанию «ЭкоМИР» до 16 сентября.

- Режим работы клуба определяется условиями и возможностями учреждения образования, членов и руководителя клуба, в зависимости от плана работы детского экологического клубного движения Слуцкого района.

- Частота и длительность встреч: не менее 1 раза в два месяца с учетом организации участия в мероприятиях и с учетом плана работы детского экологического клубного движения Слуцкого района.

- Содержание и объем работы клуба оценивается  ежегодным отчетом руководителя клуба (1 раз в мае) за учебный год.

- Отношения в клубе строятся на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. - Деятельность клуба прекращается по окончании учебного года.

- Продление членства в клубе возможно при повторной подаче заявления в начале следующего учебного года.

 1. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА

Руководитель клуба является координатором работы клуба в своем учреждении образования. Он организует участие членов клуба в экологических мероприятиях района, проводит другие экологические мероприятия, а также вместе с детьми принимает участие в природоохранных проектах своего учреждения образования.

Руководитель клуба принимает участие в ежегодном заседании руководителей детских экологических клубов «Слуцкий соловушка» (март). Руководитель клуба в мае готовит отчет за учебный год о деятельности клуба и отсылает его не позднее 25 мая в районный ресурсный центр по экологическому воспитанию учащихся «ЭкоМИР».

 1. ЧЛЕНЫ КЛУБА

Членами клуба могут быть обучающиеся в возрасте от 3-х до 16-ти лет включительно.

 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА.

7.1. Клуб осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

7.1.1. Экологическая информационно-просветительская и рекламная деятельность;

7.1.2. Практическая природоохранная деятельность;

7.1.3. Взаимодействие и сотрудничество клуба:

- с семьями членов клуба;

- с ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся»;

- со своим учреждением образования;

- со средствами массовой информации;

- с учреждениями культуры, музеями, библиотеками;

- с районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды;

- с сельскими советами (для клубов в сельской местности).

7.2. В зависимости от целевой группы и содержания деятельности в клубе могут использоваться следующие формы работы:

 • встречи, беседы, лекции;
 • дискуссии, диспуты, дебаты;
 • слеты, фестивали, ярмарки;
 • концерты, праздники, тематические программы;
 • акции, кампании;
 • экскурсии, походы, прогулки;
 • научно-исследовательская деятельность;
 • трудовые десанты и др.
 1. КЛУБ «СЛУЦКИЕ СОЛОВУШКИ» СЛУЦКОГО РАЙОНА ИМЕЕТ СВОЙ

- гимн;

–  логотип (эмблему);

- районный праздник «День детских экологических клубов «Слуцкие соловушки» (май).

 1. КОНТРОЛЬ

- Контроль за деятельностью детского клуба «Слуцкие соловушки» в учреждении образования осуществляется руководителем клуба при поддержке ГУО «Слуцкий ЭБЦУ»

свернуть

Гимн клуба «Слуцкие соловушки»

Гимн клуба «Слуцкие соловушки»

Автор текста  Ж.А.Валетко

 1. Соловьиный край наш песнями богат.

Манит и зовёт он в дорогу ребят.

Рюкзаки, бинокли – всё под рукой.

Слутчина-наследие наше с тобой.

Припев:

Мы- юные экологи, и наш велик отряд.

Природу малой родины ребята  сохранят.

И будут реки чистыми, дубравы и леса,

И раздаются звонкие птичьи голоса!                                                                                               

 1. Смело мы шагаем по родной земле,

Миру улыбаешься ты, а я тебе.

Добрые дела спешим творить вокруг.

«Соловушка»  природе настоящий друг!

Припев

 1. Сбережём потомкам край наш родной.

Мы гордимся нашей любимой страной.

Впереди - дороги и тысячи идей.

     Будьте вместе с нами для птиц и для людей!

Припев

свернуть

Таблица «Наблюдения за птицами в рамках районной экологической недели «Птицы осенью»

Учреждение образования

Организатор наблюдений (Ф.И.О.)

 

Сколько человек принимало участие в наблюдениях

Вид птиц

Количество особей

1

ГУО «Гольчицкий УПК ясли-сад – средняя школа»»

Шаповал Ольга Алексеевна

Шашок Татьяна Владимировна

8

Воробей полевой

6

Скворец обыкновенный

2

Синица большая

7

Голубь

сизый

2

 

свернуть